Τρέχουσες δράσεις της GrCHI
VR@GR 2018
HCI@PCI 2018
VR@GR 2018
Serious Games event 2011
Greeks at CHI 2019

Το Σάββατο 23.11.2019, ώρες 11:00 - 14:30 θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση για την Ευχρηστία και Προσβασιμότητα 2019, στο ΕΜΜΕ του ΕΚΠΑ. Στο τέλος της ημερίδας θα διεξαχθούν και οι ετήσεις εκλογές μας (Greece ACM SIGCHI chapter elections).

Όπως κάθε χρόνο, η συνάντηση για την Ευχρηστία και Προσβασιμότητα 2019 θα πραγματοποιηθεί και φέτος στους χώρους του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Σοφοκλέους 1, 2ος όροφος, αίθουσα 202). To θέμα της φετινής WUD'19 είναι “Design for the Future We Want” και της ελληνικής ημερίδας "Sustainable Design for the Future Digital Heritage"

Το πρόγραμμα της ελληνικής ημερίδας είναι διαθέσιμο στη https://usability.ntlab.gr/