Παλαιότερες δράσεις
Serious Games event 2011
28 Μαϊου 2016
160528 MarmarasNathanael book coverΣύγγραμμα "Εισαγωγή στην Εργονομία"

Μαρμαράς, Ν., & Ναθαναήλ, Δ. (2015). Εισαγωγή στην Εργονομία (ηλεκτρoνικό βιβλίο). Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.