Παλαιότερες δράσεις
Serious Games event 2011
19 Σεπτεμβρίου 2014

ACM Europe logoACM Europe Council Meeting, Open Panel Discussion
"The Need to Improve Computer Science Education in Europe"

Παρασκευή 19.09.2014, ώρα 14:30
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κτήριο "Κωστής Παλαμάς, Αθήνα.

http://europe.acm.org/panel-at-athens-2014.html

Μόνο για τα μέλη της ACM.