Αρχική
VR@GR 2018
HCI@PCI 2018
VR@GR 2018
Serious Games event 2011

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΝΕΑ

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Ελληνικό Παρατηρητήριο Ευχρηστίας logo

Ο ιστοχώρος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Ευχρηστίας: www.usabilityobservatory.gr.

 

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο Ευχρηστίας είναι μια σύμπραξη ακαδημαϊκών και ερευνητικών ομάδων οι οποίες έχουν τεχνογνωσία και μακρά εμπειρία στη σχεδίαση και αξιολόγηση ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων, με ιδιαίτερη έμφαση στις μεθοδολογίες χρηστο-κεντρικού και ευέλικτου σχεδιασμού των τεχνολογιών αυτών, οι οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη εύχρηστων και προσβάσιμων υπηρεσιών και συστημάτων. Διαβάστε τη διακήρυξη και δείτε παραδείγματα στη διεύθυνση: www.usabilityobservatory.gr.