Τρέχουσες δράσεις της GrCHI
Serious Games event 2011

Δράσεις της ACM Greek SIGCHI

Ένα banner προβολής της GrCHI στήθηκε στους χώρους του συνεδρίου CHI 2018 τον Απρίλιο στο Montreal.

Call for Papers: Emotions in Digital Cultural Heritage: How do we design and evaluate emotionally engaging applications and tools?

Ο ιστοχώρος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Ευχρηστίας: www.usabilityobservatory.gr.