Εκθέσεις - Μελέτες
VR@GR 2018
HCI@PCI 2018
VR@GR 2018
Serious Games event 2011
Greeks at CHI 2019
 
 
  • ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ: Γενικές Αρχές και Σημεία Ελέγχου
    Κατηγορία: Τεχνική έκθεση

    Στην τεχνική αυτή έκθεση καταγράφονται οι γενικές προδιαγραφές ευχρηστίας δικτυακών τόπων, με στόχο αφενός να αποτελέσουν εργαλείο για τις ομάδες ανάπτυξης υπερκειμένων και συστημάτων δημοσίευσης στον Παγκόσμιο Ιστό και αφετέρου να λειτουργήσουν ως όχημα ελέγχου για την αξιολόγηση ιστοχώρων.