Ομάδες - Φορείς
Serious Games event 2011

Ομάδες-Φορείς

Όνομα: Intelligent Interaction group
Φορέας: Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Γ. Καρυδάκης (gcari [@] aegean.gr)
 
Σύντομη περιγραφή: Intelligent Interaction is a research group within and beyond the scope of the Department of Cultural Technology, University of the Aegean coordinated by George Caridakis. II's research interests reside in the intersection of Human Computer Interaction, Intelligent Systems and Cultural Heritage Management.
Όνομα: ErgoU
Φορέας: Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Υπεύθυνος: Ν. Μαρμαράς
Μέλη: Δ. Ναθαναήλ, Σ. Δριβάλου, Κ. Γκίκας, Β. Παπακωστόπουλος και μεταπτυχιακοί φοιτητές
 
Σύντομη περιγραφή: Η βασική έρευνα της Μονάδας Εργονομίας επικεντρώνεται στη Γνωστική Εργονομία και τη Μηχανική Γνωστικών συστημάτων(Cognitive Systems Engineering), ενώ η εφαρμοσμένη έρευνα καλύπτει τα εξής αντικείμενα:
 • Ανάλυση και αξιολόγηση γνωστικών δραστηριοτήτων σε φυσικό περιβάλλον (Cognitive Work analysis)
 • Σχεδιασμός διαμεσολαβητών ανθρώπου – μηχανής (human Machine Interface design)
 • Χρηστο-κεντρικός σχεδιασμός λογισμικού υποστήριξης σύνθετων νοητικών δραστηριοτήτων (User-centered-Design for complex cognitive activity)
 • Σχεδιασμός και αξιολόγηση θέσεων και χώρων εργασίας
 • Σχεδιασμός και αξιολόγηση εργαλείων και χρηστικών προϊόντων
 • Εκτίμηση επικινδυνότητας ανθρώπινης εργασίας (occupational Risk Assessement)
 • Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Η μονάδα Εργονομίας εξειδικεύεται στον χρηστο-κεντρικό σχεδιασμό διαμεσολαβητών ανθρώπου υπολογιστή για επαγγελματικά περιβάλλοντα και συγκεκριμένα για την υποστήριξη σύνθετων νοητικών καθηκόντων, συχνά σε συστήματα υψηλής επικινδυνότητας. Τα συστήματα αυτά απαιτούν λεπτομερή ανάλυση αναγκών, και μοντελοποίηση γνωστικών διεργασιών. Για το λόγο αυτό προϋποθέτουν ουσιαστική συμμετοχή των μελλοντικών χρηστών και απαιτούν πολλές επαναλήψεις μεταξύ ανάλυσης και σχεδιασμού.

Πέραν της έρευνας και ανάπτυξης διαμεσολαβητών ανθρώπου μηχανής η Μονάδα αξιοποιεί το θεωρητικό υπόβαθρο της γνωστικής εργονομίας  για την έρευνα στον τομέα της ανθρώπινης συνεργασίας και στην τεχνολογική και οργανωσιακή υποστήριξη αυτής.

Όνομα: Ομάδα Διαχείρισης Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης (MaDgIK)
Φορέας: Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Υπεύθυνοι: Αν. Καθηγητής Δ. Γουνόπουλος, Καθηγητής Α. Δελής, Καθηγητής Γ. Ιωαννίδης, Καθηγητής Μ. Κουμπαράκης, Αν. Καθηγήτρια Μ. Ρουσσοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια Μ. Ρούσσου και Καθηγητής Μ. Χατζόπουλος
 
Σύντομη περιγραφή: Η ομάδα MaDgIK καλύπτει μια πληθώρα ερευνητικών περιοχών της ιεραρχίας Δεδομένων-Πληροφορίας-Γνώσης, όπως Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα, Κατανεμημένα Συστήματα και Δίκτυα Ομότιμων Κόμβων (P2P), Υπολογιστική Νέφους, Δίκτυα Αισθητήρων και Διαχείριση Ροών Δεδομένων, Βελτιστοποίηση Επερωτήσεων, Αναζήτηση Πληροφοριών, Εξατομίκευση και Κοινωνικά Δίκτυα, Ανακάλυψη Γνώσης και Εξόρυξη Δεδομένων, Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική, Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών, Σημασιολογικός Ιστός και Διασυνδεδεμένα Δεδομένα, Σημασιολογικός Ιστός Αισθητήρων, Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής.

Συμμετέχουμε σε έναν αριθμό εθνικών και Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων που καλύπτουν τις παραπάνω περιοχές. Μεγάλο μέρος της έρευνας έχει εμπνευστεί και γίνεται στα πλαίσια προβλημάτων από ποικίλους τομείς εφαρμογών, π.χ. Ιατρική Πληροφορική, Πολιτιστική Κληρονομιά, Μουσειακές Σπουδές, Βιοποικιλότητα, Επιστήμες της Γης, Θαλάσσιες Επιστήμες, Περιβάλλον, Ιστορία, και άλλα.
Όνομα: Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας, Βίντεο και Πολυμέσων
Φορέας: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ)
Υπεύθυνοι: Καθ. Στ. Κόλλιας (stefanos@cs.ntua.gr), Δρ. Κ. Καρπούζης (kkarpou@cs.ntua.gr)
Μέλη: Δρ. Α. Ραουζαίου, Δρ. Γ. Καρυδάκης, Γ. Γουδέλης, Σ. Χονδρού, Στ.
Αποστόλου, Ν. Παπανελόπουλος, Α. Βλαχοστέργιου
 
Σύντομη περιγραφή: Η ερευνητική ομάδα Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης του Εργ. Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας, Βίντεο και Πολυμέσων ασχολείται ερευνητικά και αναπτυξιακά με τη συναισθηματική (affective) και την υποστηρικτική
(assistive) υπολογιστική σε περιβάλλοντα εργασίας, μάθησης και ψυχαγωγίας. Χρησιμοποιώντας μια συνδυαστική προσέγγιση του τεχνικού αντικειμένου (επεξεργασία και ανάλυση εικόνας, φωνής και 3Δ δεδομένων) με το θεωρητικό υπόβαθρο από την επιστήμη της ψυχολογίας και τις έρευνες χρηστών, προσπαθούμε να κατανοήσουμε πώς το συναίσθημα και οι σχετικές επί μέρους εκφάνσεις του μπορούν να βοηθήσουν στην προσαρμογή των υπολογιστικών συστημάτων, ώστε αυτά να εκτιμούν και να λαμβάνουν υπόψιν τη συναισθηματική και τη γνωσιακή κατάσταση του χρήστη. Εκτός από την αναγνώριση δομών υψηλού επιπέδου (συναισθήματα), εργαζόμαστε στην κατανόηση και χαμηλότερων μη-γλωσσικών χαρακτηριστικών, όπως η γλώσσα του σώματος ή ο ποιοτικός χαρακτήρας των κινήσεων. Τα τρέχοντα ερευνητικά έργα στα οποία εντάσσουμε τις παραπάνω ιδέες είναι το FP7 STREP Siren, στο οποίο σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ένα παιχνίδι σοβαρού σκοπού για την επίλυση διαφορών στο σχολικό περιβάλλον, το FP7 STREP ILearnRW για την παιγνιώδη διδασκαλία και υποβοήθηση της γραφής και ανάγνωσης σε παιδιά με δυσλεξία και το Θαλής "Σθένος" για την πολυτροπική αναγνώριση συναισθημάτων σε περιβάλλοντα φυσικής αλληλεπίδρασης.
Όνομα: Ερευνητική ομάδα Προηγμένων Τεχνολογιών Μάθησης και Πολιτισμού - CoSyLLab 
Φορέας: Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά
Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Σ. Ρετάλης (retal [@] unipi.gr)
Μέλη: Ο. Πετροπούλου, Μ. Μπολουδάκης, Ι. Αλτάνης, Ι. Λιόμας, Ι. Αράπογλου
URL: http://cosy.ds.unipi.gr
 
Σύντομη περιγραφή: Η ερευνητική ομάδα Προηγμένων Τεχνολογιών Μάθησης και Πολιτισμού- CoSyLLab (Computer Supported Learning Engineering Lab) ανήκει στο Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Δημιουργήθηκε το 2003. Μελετά και προτείνει τρόπους για τη βελτίωση της ευχρηστίας των διαδραστικών συστημάτων μάθησης και της ποιότητας του διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού ώστε να παρέχεται υψηλού επιπέδου ελκυστική εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση τόσο σε παραδοσιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα όσο και σε περιβάλλοντα για ειδικές κοινωνικές ομάδες. Ήδη έχει αναπτυχθεί ένα πλήθος δικτυοκεντρικών εκπαιδευτικών εργαλείων και εκπαιδευτικού λογισμικού με έμφαση σε διαδραστικά παιχνίδια περιβάλλοντα δημιουργικότητας και για τη σχολική εκπαίδευσης καθώς τη δια βίου μάθηση, τα οποία αξιολογούνται ως προς της ευχρηστία και την αποτελεσματικότητά τους σε πραγματικές συνθήκες χρήσης. Συνεργάζεται με εταιρίες όπως Intel, Microsoft. Oracle, Smart technologies και συμμετέχει σε πολλά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, τα περισσότερα από τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
Όνομα: Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης - Intelligent Systems, Content and Interaction Lab ISCIL
Φορέας: Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΜΠ
Υπεύθυνος: Καθηγητής Σ. Κόλλιας
Μέλη: Δρ. Κ. Καρπούζης – Ερευνητής Β ΕΠΙΣΕΥ, Δρ. Α. Ραουζαίου – Ερευνήτρια, Δρ. Γ. Καρυδάκης -  Ερευνητής, Γ. Γουδέλης – Υποψήφιος Διδάκτορας, Σ. Χονδρού - Ερευνήτρια
 
Σύντομη περιγραφή: Η ερευνητική ομάδα της Πολυμεσικής Αλληλεπίδρασης (MINT - Multimodal INTeraction) είναι μέρος του Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης το οποίο είναι θεσμοθετημένο Εργαστήριο του ΕΜΠ από το ΥΠΕΠΘ. Το Εργαστήριο δημιουργήθηκε το 1989 και σταδιακά εξοπλίστηκε με χρηματοδότηση που προήλθε από την επιτυχή συμμετοχή του εργαστηρίου σε άνω των 100 (Ελληνικών και Ευρωπαϊκών) ερευνητικών προγραμμάτων. Στόχος του εργαστηρίου είναι η παροχή εκπαιδευτικού έργου σε θέματα του αντικειμένου του, η ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων με την παραγωγή νέων γνώσεων σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ελληνικά και ευρωπαϊκά, η εκπόνηση μελετών, η παροχή υπηρεσιών σε φορείς του ελληνικού χώρου και υπηρεσιών συμβούλου σε οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έτσι το Εργαστήριο παρέχει εκπαιδευτικό έργο στην Σχολή ΗΜΜΥ του ΕΜΠ. Ακόμα, υποστηρίζει την έρευνα υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος: 30 υποψήφιοι διδάκτορες έχουν ολοκληρώσει τη διδακτορική τους διατριβή, ενώ άλλοι 10 εκτελούν την διατριβή τους σε αυτό.

Οι κύριες συνιστώσες δραστηριοτήτων της ερευνητικής ομάδας είναι η ανάλυση πολυμεσικής πληροφορίας (κειμένων, εικόνων, βίντεο) και η εξαγωγή ενδείξεων συναισθηματικής κατάστασης από την μη λεκτική συμπεριφορά του χρήστη. Εφαρμογές των παραπάνω τεχνικών περιλαμβάνουν: Φυσική Αλληλεπίδραση (Natural Interaction), Παιχνίδια Σοβαρού Σκοπού(Serious Games), Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Ρομπότ (Human Robot Interaction) και Εικονικοί Πράκτορες (Virtual Agents). Σχετικά ερευνητικά προγράμματα είναι HUMAINE, Human-Machine Interaction Network on Emotion, FP6 - Network of Excellence, SIREN, Social games for conflIct REsolution based on natural iNteraction, FP7 ICT TeL, FEELIX GROWING, ,FP6 FEEL, Interact, eXpress: a Global appRoach to develOpment With INterdisciplinary Grounding και CALLAS, Conveying Affectiveness in Leading-edge Living Adaptive Systems , FP6.
Όνομα: Ερευνητική Ομάδα Μελέτης Ζητημάτων Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας
Φορέας: Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπεύθυνος: Καθηγητής Μ. Μεϊμάρης (mmeimaris@media.uoa.gr)
Μέλη: Κ. Μουρλάς, Δ. Χαρίτος, Δ. Γκούσκος, Α. Γιαννακουλόπουλος, Τ. Μακρής, Μ. Ρούσσου
 
Σύντομη περιγραφή: Τα επόμενα ζητήματα αποτελούν, μεταξύ άλλων, αντικείμενο μελέτης της ομάδας: Οι έννοιες και οι πρακτικές της Ευχρηστίας και της Προσβασιμότητας στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Η Ευχρηστία ως παράγοντας της επικοινωνιακής διαδικασίας. Γιατί είναι πολύτιμη η Ευχρηστία και γιατί συχνά παραβλέπεται. Γιατί είναι κοινωνικά απαραίτητη η Προσβασιμότητα. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από τις εφαρμογές των εννοιών αυτών για τους χρήστες αλλά και για τους δημιουργούς. Ευχρηστία προϊόντων και υπηρεσιών. Θέματα εργονομίας συστημάτων. Σχεδιασμός και αρχιτεκτονική της πληροφορίας με επίκεντρο τον χρήστη.

Ήδη από το 2008 το Εργαστήριο από κοινού με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας διοργανώνουν τις Ημέρες Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας σε ετήσια βάση, την ίδια εβδομάδα του Νοεμβρίου με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ευχρηστίας (World Usability Day).  

Επιπλέον, η ομάδα έχει αναπτύξει συνεργασίες με ερευνητικές ομάδες της Ελλάδας και του εξωτερικού όπως: Ερευνητική Ομάδα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή Πανεπιστημίου Πατρών, Μονάδα Εργονομίας Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ελληνική Εταιρεία Εργονομίας, ACMGreek SIGCHI, Centre de recherche en ergonomie appliquée aux technologies de l'information et de la communication de l’ Université Libre de Bruxelles, Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Όνομα: Εργαστήριο Διαδραστικής Τεχνολογίας και Συστημάτων (iSTLab)
Φορέας: Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων – ΤΕΙ Κρήτης
Υπεύθυνος: Καθηγητής ΤΕΙ Δ. Ακουμιανάκης
Μέλη: Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ν. Βιδάκης, Γ. Μηλολιδάκης, Δ. Κότσαλης, Γ. Βελλής, Γ. Κτιστάκης
 
Σύντομη περιγραφή: Το εργαστήριο Διαδραστικής Τεχνολογίας και Συστημάτων (iSTLab) λειτουργεί στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων (ΕΠΠ) του ΤΕΙ Κρήτης από το 2006, ενώ θεσμοθετήθηκε ως ερευνητική μονάδα του Τμήματος το 2007. Συστάθηκε και χρηματοδοτήθηκε από εθνικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης στα πλαίσια έργων όπως ΠΕΠ Κρήτης (ΓΓΕΤ, 2006-2009), ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ & ΘΑΛΗΣ (2012-2015), ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης του FP 7 (Science in Society, 2009 – 2011), αναπτυξιακές δράσεις (Google-CS4HS, 2012) καθώς και συνεργασίες με φορείς της Περιφέρειας της Κρήτης (Ιατρική Σχολή Παν. Κρήτης, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Σήμερα το iSTLab απασχολεί μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού, μεταπτυχιακούς φοιτητές και προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων που βρίσκονται στο στάδιο της πρακτικής άσκησης. Οι ερευνητικές / αναπτυξιακές δραστηριότητες του iSTLab εστιάζουν σε επιλεγμένα θεματικά πεδία της πληροφορικής με έμφαση στην επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή, το σχεδιασμό προηγμένων συνεργατικών συστημάτων με εφαρμογές στη διαδικτυακή μουσική εκτέλεση και τη συγκρότηση εικονικών κοινοτήτων πρακτικής.
Όνομα: Ερευνητική Ομάδα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (Human - Computer Interaction Group)
Φορέας: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών
Υπεύθυνοι: Καθηγητής N. Αβούρης
 
Σύντομη περιγραφή: Η Ερευνητική Ομάδα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (Human - Computer Interaction Group) του Πανεπιστημίου Πατρών δραστηριοποιείται από το 1994. Από το 2010 αποτελεί τμήμα του νέου Εργαστηρίου Διαδραστικών Τεχνολογιών που θεσμοθετήθηκε στο Τμήμα. Η ομάδα διαθέτει πρότυπες εγκαταστάσεις μέτρησης ευχρηστίας (usability lab) και έχει αναπτύξει εργαλεία για συστηματική αξιολόγηση ευχρηστίας λογισμικού και μικροσυσκευών καθώς και για τη μελέτη και αξιολόγηση συνεργατικών συστημάτων.

Οι τομείς που δραστηριοποιείται η ομάδα είναι: Η ευχρηστία λογισμικού (software usability), η αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων (interactive systems evaluation), η ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού (learning software and technology ) και εφαρμογών πολυμέσων (multimedia applications), η ανάπτυξη ευφυών συστημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος (intelligent environmental systems) και μεθόδων και τεχνικών ανακάλυψης γνώσης από μεγάλο όγκο δεδομένων (knowledge discovery in data), η ανάπτυξη Context-aware συστημάτων φορητών υπολογιστών.

Όνομα: Εργαστήριο Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων ISD Lab
Φορέας: Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Υπεύθυνος: Καθηγητής Ι. Δαρζέντας (idarz@aegean.gr)
Μέλη: Θ. Σπύρου, Δ. Λέκκας, Σ. Βοσινάκης, Π. Κουτσαμπάσης, Π. Κυριακουλάκος, Μ. Σταυράκης, Δ. Ζήσης, Γ. Ξενάκης, Τ. Δαρζέντα
 
Σύντομη περιγραφή: Το Εργαστήριο Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (ΤΜΣΠΣ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου δραστηριοποιείται στους χώρους των Διαδραστικών Μέσων, της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή, των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Πολύπλοκων Συστημάτων και των Οπτικοακουστικών Τεχνικών. Στο Τμήμα η Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή αποτελεί την μία εκ των τριών κατευθύνσεων σπουδών, ενώ σχετικά μαθήματα διδάσκονται και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) από τα μέλη του εργαστηρίου. Το Εργαστήριο έχει τους παρακάτω στόχους:
 • Υποστήριξη των σχετικών ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΤΜΣΠΣ, της συμμετοχής του τμήματος σε εθνικά και διεθνή συνεργατικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, και της διδακτορικής έρευνας.
 • Υποστήριξη των συνεργασιών του τμήματος/εργαστηρίου με άλλες ερευνητικές ομάδες, τομείς και εργαστήρια, όπως π.χ. ανταλλαγές φοιτητών, φιλοξενία και υποστήριξη επιστημόνων, επισκεπτών καθηγητών, κ.α.
 • Υποστήριξη συνεργασιών του τμήματος με την αγορά, όπως π.χ. ανάληψη έργων, παροχή υπηρεσιών, δανεισμός εξοπλισμού, συμβουλευτικές υπηρεσίες, διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων, κ.α.
 • Υποστήριξη των σχετικών μαθημάτων του ΤΜΣΠΣ και του ΠΜΣ, και των διπλωματικών εργασιών.