Τρέχουσες δράσεις της GrCHI
Serious Games event 2011

Η επόμενη συνάντηση της GrCHI στο VS-Games 2017 στην Αθήνα.

H ελληνική ομάδα εργασίας της ACM για θέματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου - Η/Υ θα πραγματοποιήσει ανοικτή συνάντηση (για μέλη της και μη) στα πλαίσια του συνεδρίου VS-Games 2017, την Παρασκευή 8.9.2017, στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο στην Αθήνα.

Δείτε και http://vsgames.org/2017/grchi-meeting/

Στείλτε μας τις ιδέες σας για θέματα συζήτησης μέχρι τις 31.08.2017 στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.